Work With Sounds

Cel
"Work of Sounds" jest międzynarodowym projektem muzealnym, którego celem jest nagrywanie oraz udostępnianie dźwięków pracy i życia codziennego, związanych z odchodzącymi w przeszłość zajęciami, technologiami i urządzeniami z różnych regionów Europy. Zależy nam, aby poprzez rejestrację dźwięku przybliżyć minione i uchwycić przemijające krajobrazy akustyczne, które stanowiły nieodłączną część codziennych doświadczeń w społeczeństwie przemysłowym.

Uczestnicy
W projekcie uczestniczy sześć europejskich muzeów:
Muzeum Pracy w Norkköping, Szwecja, lider projektu
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Polska
Muzeum Techniki w Ljubljanie, Słowenia
Westfalijskie Muzeum Przemysłu w Dortmundzie, Niemcy
La Fonderie. Muzeum Pracy i Przemysłu w Brukseli, Belgia
Fińskie Muzeum Pracy Werstas w Tampere, Finlandia

Rezultat
Nagranych zostanie co najmniej 600 dźwięków, produkowanych przez oryginalne i sprawne urządzenia zlokalizowane w istniejących miejscach pracy bądź w kolekcjach muzealnych. Uzupełnieniem dźwięków będzie dokumentacja fotograficzna i filmowa oraz opisy przybliżające historię obiektów. Wszystkie materiały zostaną udostępnione w bazie online: www.workwithsounds.eu
Nagrania umieszczone w bazie można odsłuchiwać i pobierać za darmo. Wszystkie materiały są udostępniane na licencji Creative Commons BY 4.0, co oznacza, że można je dowolnie wykorzystywać i przetwarzać za podaniem autora.

Czas trwania
Realizację projektu rozpoczęto 1 września 2013, a jego zakończenie planowane jest na 31 września 2015 roku.

Wsparcie
Projekt "Work with Sounds" jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kultura 2007 - 2013. Budżet projektu wynosi 512,000 €, z czego 61% to wkład własny muzeów, a 39% to dofinansowanie unijne.

Link do strony projektu: www.workwithsounds.eu