09.04.2015

Znaczki pocztowe w służbie techniki

Droga jest budowlą, to znaczy rzeczywistością, a zarazem symbolem. Te dwa aspekty splotły się ze sobą tak silnie, że trudno czasami je od siebie oddzielić. Znane są pojęcia: Via Regia („droga królewska”) i Via Sacra („Święta droga”). Królowa dróg - Via Appia – to najstarsza i najważniejsza z dróg  w cesarstwie rzymskim.

Obecnie drogi spełniają ważne funkcje cywilizacyjne. Budują, scalają i kształtują teren, a z drugiej strony przyczyniają się do wzrostu poziomu zanieczyszczeń i niszczenia krajobrazu. Złożoność oddziaływania drogi na życie ludzkie powoduje, iż stała się ona częstym tematem wykorzystywanym przez malarzy, fotografików, a także wydawców widokówek oraz poczty wielu krajów, gdzie emituje się znaki pocztowe o tematyce związanej z drogą. Na znaczkach pocztowych i widokówkach drogi prezentowane są schematycznie, często w postaci linii lub znaku drogowego. Dominują jednak wizualizacje realistyczne - fotografia drogi lub jej fragmentów.

Wystawa w Muzeum Inżynierii Miejskiej prezentuje znaki pocztowe, wśród których są zarówno znaczki pocztowe, jak i całostki, koperty pierwszego dnia obiegu (FDC) oraz tzw. całości o tematyce drogowej, wydane przez poczty ponad 50 krajów. Poza historycznymi nawierzchniami dróg na znaczkach prezentowane są trasy dróg, mapy przebiegu dróg, w tym także dróg pielgrzymkowych i turystycznych, sprawy technologiczne, a nawet wizerunki ludzi, których nazwiska stały się symbolami rozwoju dróg. Poszczególne działy ekspozycji uzupełniają widokówki, a także materiały, dokumenty i publikacje, dotyczące dróg, ulic oraz szkolnictwa technicznego z lat 1817-1846 w Rzeczpospolitej Krakowskiej.

Wystawę zorganizowano z okazji 200. rocznicy utworzenia Rzeczpospolitej Krakowskiej, istniejącej 31 lat, od 1815 do 1846 roku, kiedy to - między innymi za sprawą rozporządzenia Senatu Wolnego Miasta Krakowa – podjęto działania zmierzające do rozbudowy i poprawy stanu sieci dróg w mieście i jego okolicach.
Wystawie towarzyszą folder oraz szesnastostronicowy Przewodnik po wystawie.
Na ekspozycji wykorzystano materiały ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej i pana Jerzego Dudy.

Wystawę można zwiedzać od dnia 10 kwietnia do 17 maja 2015 roku,  w godzinach 10.00 do 16.00.


Do pobrania
FOLDER WYSTAWY
PRZEWODNIK PO WYSTAWIE

Galeria: Znaczki pocztowe w służbie techniki

Znaczki pocztowe w służbie techniki
Znaczki pocztowe w służbie techniki
Znaczki pocztowe w służbie techniki
Znaczki pocztowe w służbie techniki
Znaczki pocztowe w służbie techniki
Znaczki pocztowe w służbie techniki
Znaczki pocztowe w służbie techniki
Znaczki pocztowe w służbie techniki
Znaczki pocztowe w służbie techniki
Znaczki pocztowe w służbie techniki
Znaczki pocztowe w służbie techniki
Znaczki pocztowe w służbie techniki
Znaczki pocztowe w służbie techniki