Przygotowujemy nową wystawę stałą

Obecnie Muzeum przygotowuje nową narracyjną wystawę stałą. To trzeci, ostatni już etap realizacji unijnego projektu  (wcześniejsze to przebudowa i konserwacja obiektów ze muzealnej kolekcji). Ekspozycja opowie o rozwoju poszczególnych dziedzin inżynierii i techniki, przechodząc przez historię od czasów najdawniejszych aż do nowoczesności.