Muzeum Inżynierii Miejskiej gromadzi historyczne obiekty techniki, kładąc szczególny nacisk na pozyskiwanie przedmiotów ilustrujących rozwój polskiej myśli inżynieryjnej, wynalazczości przemysłu oraz rodzimych firm i zakładów przemysłowych. Dokumentuje w szczególności dzieje  techniki, przemysłu, komunikacji zbiorowej i inżynierii miejskiej w Krakowie.

Historia komunikacji zbiorowej w Krakowie
Dzieje polskiej motoryzacji
Inżynieria miejska
Techniki odtwarzania dźwięku i obrazu
Techniki gospodarstwa domowego
Techniki biurowe
Rzemiosło i przemysł
Instrumenty pomiarowe
Biblioteka Naukowa i Archiwum