Zbiory online

Zapraszamy do obejrzenia 183 zabytków techniki z kolekcji MIM w formie cyfrowej. To efekt realizacji projektu pn. „Zabytki sztuki inżynieryjnej bez tajemnic – digitalizacja i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Muzeum Inżynierii i Techniki” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, działanie: 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.

Stworzone zostało repozytorium, w którym cyfrowe dane są przechowywane oraz platforma, na której są bezpłatnie udostępnione. Do digitalizacji wybrano najcenniejsze i najbardziej unikatowe muzealia, wśród nich: samochód osobowy Polski Fiat 508 III Junak z 1936 r., prototyp samochodu Smyk z 1957 r. i telewizor Wisła.

Wszystkie udostępnione online pogrupowane są w następujących działach:
Zespół zabytkowych pojazdów kołowych polskiej produkcji
Zespół zabytkowych urządzeń do odtwarzania obrazu
Zespół zabytkowych urządzeń do odtwarzania dźwięku
Zespół zabytkowych urządzeń gospodarstwa domowego
Zespół zabytkowych urządzeń biurowych
Zespół zabytkowych urządzeń telekomunikacyjnych
Zespół zabytkowych przyrządów naukowo-badawczych
Zespół zabytków inżynierii miejskiej
Zespół zabytkowych wagonów tramwajowych
Razem z digitalizacją obiektów przygotowane zostały wystandaryzowane informacje na temat muzealiów.

Dotychczas z kolekcji MIM dostępnych online było jedynie 12 obiektów udostępnionych w ramach projektu „Wirtualne Muzea Małopolski.”

Zbiory MIM online można oglądać na platformie: https://zbiory.mit.krakow.pl, a także na platformie Sketchfab, dedykowanej specjalnie modelom 3D w Internecie KLIK

Więcej informacji nt. projektu „Zabytki sztuki inżynieryjnej bez tajemnic – digitalizacja i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Muzeum Inżynierii i Techniki”  KLIK