ZniżkiZNIŻKI OBOWIĄZUJĄCE  
W MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ ORAZ OGRODZIE DOŚWIADCZEŃ IM. S. LEMA


 • Krakowska Karta Rodzinna oraz Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem - 50% na wszystkie bilety wstępu i zajęcia edukacyjne
 • Karta Krakowska - 20% na wszystkie bilety wstępu i zajęcia edukacyjne
 • Karta Dużej Rodziny - 20% na bilety normalne i ulgowe (do 01.05.2022 roku)
 • Karta #zwiedzajKrakow - 20% na wszystkie bilety wstępu i zajęcia edukacyjne w trakcie trwania programu

 • działacze opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych - 1 zł na podstawie legitymacji
 • dziennikarze - 1 zł na podstawie legitymacji prasowej
 • przewodnicy miejscy - 1 zł na podstawie legitymacji


WSTĘP BEZPŁATNY 

 • osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze"
 • członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
 • posiadacze Karty Polaka (wg ustawy z dnia 7 września 2007 r. Karcie Polaka, Dz.U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282)
 • pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, 
 • opiekunowie grup zorganizowanych (jeden opiekun na 10 osób)
 • piloci towarzyszący grupom zorganizowanym
 • posiadacze Krakowskiej Karty Turystycznej
 • dzieci poniżej 3 roku życia.